Bảng so sánh theo điểm các loại chip CPU Laptop

Bảng so sánh theo điểm các loại chip CPU Laptop

Ngày đăng: 25-12-2014

59,732 lượt xem

Bài này banlaptopxachtay.com giới thiệu cho các bản thông số điểm so sánh các loại CPU sử dụng cho các dong Laptop hiện nay

Điểm càng cao thì CPU càng có giá trị nhé các bạn

 

Chủng loại CPU So sánh theo điểm
Intel Core i7-3920XM @ 2.90GHz 9.486
Intel Core i7-3840QM @ 2.80GHz 8.776
Intel Core i7-3720QM @ 2.60GHz 8.597
Intel Core i7-3820QM @ 2.70GHz 8.525
Intel Core i7-2960XM @ 2.70GHz 8.409
Intel Core i7-3740QM @ 2.70GHz 7.798
Intel Core i7-2920XM @ 2.50GHz 7.692
Intel Core i7-3630QM @ 2.40GHz 7.571
Intel Core i7-3610QM @ 2.30GHz 7.535
Intel Core i7-3615QM @ 2.30GHz 7.442
Intel Core i7-3632QM @ 2.20GHz 7.265
Intel Core i7-2760QM @ 2.40GHz 6.892
Intel Core i7-3612QM @ 2.10GHz 6.845
Intel Core i7-2840QM @ 2.40GHz 6.786
Intel Core i7-2860QM @ 2.50GHz 6.747
Intel Core i7-2820QM @ 2.30GHz 6.481
Intel Core i7-2635QM @ 2.00GHz 6.451
Intel Core i7-2670QM @ 2.20GHz 6.103
Intel Core i7-2720QM @ 2.20GHz 6.058
Intel Core i7-2630QM @ 2.00GHz 5.784
Intel Core i7-2675QM @ 2.20GHz 5.640
Intel Core i7-3635QM @ 2.40GHz 4.667
Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz 4.582
Intel Core i7 X 940 @ 2.13GHz 4.265
Intel Core i7-2640M @ 2.80GHz 4.205
Intel Core i7-2620M @ 2.70GHz 4.119
Intel Core i7-3517U @ 1.90GHz 3.994
Intel Core X 920 @ 2.00GHz 3.985
Intel Core i7-3667U @ 2.00GHz 3.980
Intel Core i5-3320M @ 2.60GHz 3.934
Intel Core i5-3360M @ 2.80GHz 3.846
Intel Core i5-3210M @ 2.50GHz 3.839
Intel Core i5-3427U @ 1.80GHz 3.779
Intel Core i5-2435M @ 2.40GHz 3.760
Intel Core i3-3120M @ 2.50GHz 3.573
Intel Core i5-2450M @ 2.50GHz 3.527
Intel Core i5-2540M @ 2.60GHz 3.523
Intel Core i5-2430M @ 2.40GHz 3.456
Intel Core i5-2520M @ 2.50GHz 3.406
Intel Core i7 Q 840 @ 1.87GHz 3.395
Intel Core i7 920XM @ 2.00GHz 3.364
Intel Core i7 Q 820 @ 1.73GHz 3.326
Intel Core i7 Q 740 @ 1.73GHz 3.304
Intel Core i5-2410M @ 2.30GHz 3.243
Intel Core i7-2637M @ 1.70GHz 3.235
Intel Core i5-3317U @ 1.70GHz 3.126
Intel Core i5-2415M @ 2.30GHz 3.125
Intel Core i7 Q 720 @ 1.60GHz 3.112
AMD A10-4600M APU 3.089
Intel Core2 Quad Q9100 @ 2.26GHz 3.001
AMD Phenom II X920 Quad-Core 2.941
Intel Core i3-2370M @ 2.40GHz 2.935
Intel Core i3-3110M @ 2.40GHz 2.884
AMD A10-4655M APU 2.875
Intel Core i3-2328M @ 2.20GHz 2.834
Intel Core i7-2677M @ 1.80GHz 2.822
Intel Core i5 M 580 @ 2.67GHz 2.807
Intel Core i5 540M @ 2.53GHz 2.799
Intel Core i5-2537M @ 1.40GHz 2.765
Intel Core i7 M 620 @ 2.67GHz 2.752
AMD Phenom II N950 Quad-Core 2.672
Intel Core i7 M 640 @ 2.80GHz 2.662
Intel Core i3-2350M @ 2.30GHz 2.638
AMD Phenom II N970 Quad-Core 2.608
AMD A8-4500M APU 2.595
Intel Core i5 M 560 @ 2.67GHz 2.592
AMD A8-3510MX APU 2.580
Intel Core i3-2330M @ 2.20GHz 2.550
Intel Core i5-2557M @ 1.70GHz 2.546
Intel Core i5 M 480 @ 2.67GHz 2.537
Intel Core i5 M 460 @ 2.53GHz 2.521
AMD Phenom II N930 Quad-Core 2.450
Intel Core2 Quad Q9000 @ 2.00GHz 2.440
Intel Core i5 520M @ 2.40GHz 2.386
AMD A8-4555M APU 2.384
Intel Core i5-2467M @ 1.60GHz 2.383
Intel Core i3-2310M @ 2.10GHz 2.376
Intel Core i5 M 450 @ 2.40GHz 2.330
AMD A8-3520M APU 2.313
Intel Pentium B980 @ 2.40GHz 2.301
Intel Core2 Duo T9900 @ 3.06GHz 2.284
AMD A6-3410MX APU 2.264
Intel Core2 Duo T9800 @ 2.93GHz 2.226
Intel Core i3 M 380 @ 2.53GHz 2.207
AMD A6-3420M APU 2.163
Intel Core i3 M 370 @ 2.40GHz 2.159
AMD Phenom II N870 Triple-Core 2.130
Intel Core2 Extreme X9000 @ 2.80GHz 2.106
AMD A6-3430MX APU 2.093
AMD A8-3500M APU 2.085
AMD Phenom II P940 Quad-Core 2.085
Intel Core2 Extreme X9100 @ 3.06GHz 2.083
Intel Core i5 M 430 @ 2.27GHz 2.023
Intel Pentium B970 @ 2.30GHz 1.995
AMD A6-3400M APU 1.992
Intel Pentium B940 @ 2.00GHz 1.980
AMD Phenom II P860 Triple-Core 1.977
Intel Core i3-3217U @ 1.80GHz 1.977
Intel Core i3 M 350 @ 2.27GHz 1.973
Intel Core i3 M 330 @ 2.13GHz 1.947
Intel Pentium B950 @ 2.10GHz 1.924
Intel Core2 Duo T9500 @ 2.60GHz 1.892
Intel Core2 Duo P8800 @ 2.66GHz 1.891
AMD Phenom II N620 Dual-Core 1.876
Intel Core2 Duo T7800 @ 2.60GHz 1.863
Intel Pentium B960 @ 2.20GHz 1.858
Intel Core i7 U 640 @ 1.20GHz 1.857
Intel Core2 Duo T9550 @ 2.66GHz 1.847
AMD A4-4300M APU 1.821
Intel Celeron B830 @ 1.80GHz 1.817
Intel Core2 Extreme X7900 @ 2.80GHz 1.804
Intel Core2 Duo T9400 @ 2.53GHz 1.779
AMD Phenom II N660 Dual-Core 1.778
AMD Phenom II N830 Triple-Core 1.778
AMD Phenom II P650 Dual-Core 1.771
AMD Phenom II P920 Quad-Core 1.728
Intel Core2 Duo P9600 @ 2.66GHz 1.725
Intel Celeron B840 @ 1.90GHz 1.713
Intel Core2 Duo T9600 @ 2.80GHz 1.701
Intel Core2 Duo T9300 @ 2.50GHz 1.699
Intel Core i3-2367M @ 1.40GHz 1.697
AMD A8-3530MX APU 1.696
AMD A6-4400M APU 1.694
AMD Phenom II N640 Dual-Core 1.627
Intel Core2 Duo P8700 @ 2.53GHz 1.613
Intel Core2 Duo P7550 @ 2.26GHz 1.607
Intel Core2 Duo P8600 @ 2.40GHz 1.598
AMD Turion II P540 Dual-Core 1.598
Intel Core2 Duo P8400 @ 2.26GHz 1.584
Intel Core2 Duo T7700 @ 2.40GHz 1.572
Intel Core2 Duo P9500 @ 2.53GHz 1.555
Intel Core i3-2377M @ 1.50GHz 1.552
Intel Pentium 997 @ 1.60GHz 1.548
AMD Phenom II N850 Triple-Core 1.532
Intel Core2 Duo T8300 @ 2.40GHz 1.524
Intel Celeron B815 @ 1.60GHz 1.508
Intel Core2 Duo P7450 @ 2.13GHz 1.504
Intel Celeron B820 @ 1.70GHz 1.472
Intel Celeron 887 @ 1.50GHz 1.457
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-68 1.446
Intel Core2 Duo T6570 @ 2.10GHz 1.444
AMD Turion II P560 Dual-Core 1.443
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-86 1.438
AMD Turion II Dual-Core Mobile M520 1.435
Pentium Dual-Core T4400 @ 2.20GHz 1.426
Pentium Dual-Core T4500 @ 2.30GHz 1.426
Intel Core2 Duo T6600 @ 2.20GHz 1.409
Intel Celeron 877 @ 1.40GHz 1.390
Intel Core i5 U 430 @ 1.20GHz 1.375
AMD A4-3300M APU 1.369
Intel Pentium P6000 @ 1.87GHz 1.368
AMD Athlon II N350 Dual-Core 1.368
AMD Turion II Dual-Core Mobile M500 1.360
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-74 1.344
Intel Pentium P6100 @ 2.00GHz 1.342
Intel Core2 T7400 @ 2.16GHz 1.341
Intel Core2 Duo P7350 @ 2.00GHz 1.326
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-84 1.325
Intel Pentium P6200 @ 2.13GHz 1.323
AMD Athlon II P340 Dual-Core 1.299
AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile M620 1.296
AMD Turion II P520 Dual-Core 1.291
AMD TurionX2 Dual Core Mobile RM-70 1.273
AMD Athlon II P320 Dual-Core 1.270
Intel Core2 Duo T8100 @ 2.10GHz 1.270
Intel Core2 Duo T6500 @ 2.10GHz 1.264
AMD Turion 64 X2 TL-60 1.256
AMD Athlon II P360 Dual-Core 1.252
Intel Core2 T7200 @ 2.00GHz 1.248
Intel Core2 Duo T7500 @ 2.20GHz 1.247
Intel Core2 T7600 @ 2.33GHz 1.246
Intel Core2 Duo T6670 @ 2.20GHz 1.245
Intel Core2 Duo T6400 @ 2.00GHz 1.230
Intel Core2 Duo T5900 @ 2.20GHz 1.228
Intel Core2 Duo T5870 @ 2.00GHz 1.205
AMD Athlon II Dual-Core M320 1.199
Pentium Dual-Core T4300 @ 2.10GHz 1.198
AMD A4-3305M APU 1.198
Intel Core2 Duo T7300 @ 2.00GHz 1.196
Intel Core2 Duo P7370 @ 2.00GHz 1.191
Intel Pentium Dual T2410 @ 2.00GHz 1.189
Intel Core2 Duo T7250 @ 2.00GHz 1.183
AMD Athlon II Dual-Core M300 1.178
Intel Celeron B800 @ 1.50GHz 1.161
Intel Pentium Dual T2390 @ 1.86GHz 1.160
AMD A6-4455M APU 1.158
AMD Turion X2 Ultra Dual-Core Mobile ZM-82 1.158
Intel Pentium Dual E2180 @ 2.00GHz 1.128
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-64 1.125
Intel Core2 Duo T5750 @ 2.00GHz 1.101
AMD A4-3320M APU 1.101
Intel Pentium Dual T3400 @ 2.16GHz 1.098
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-75 1.096
Pentium Dual-Core T4200 @ 2.00GHz 1.094
Intel Core2 Duo T5550 @ 1.83GHz 1.091
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-64 1.090
Intel Core2 Duo T5600 @ 1.83GHz 1.075
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-65 1.065
AMD Athlon II Dual-Core M340 1.060
Intel Core2 Duo T5800 @ 2.00GHz 1.046
Intel Core2 Duo T5850 @ 2.16GHz 1.032
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-58 1.020
Intel Core Duo T2600 @ 2.16GHz 1.013
AMD Turion Dual-Core RM-75 1.008
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-70 1.005
AMD Turion Dual-Core RM-72 996
Intel Core2 DuoU7300 @ 1.30GHz 996
Intel Core2 Duo T7100 @ 1.80GHz 993
Intel Core2 Duo T5300 @ 1.73GHz 978
AMD Athlon Dual-Core QL-62 968
Intel T2050 @ 2.00GHz 959
Intel Pentium Dual T2370 @ 1.73GHz 956
Intel Core2 Duo T5500 @ 1.66GHz 954
Intel Core2 Duo T5450 @ 1.66GHz 944
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-72 934
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-60 925
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-62 923
Intel Pentium Dual T3200 @ 2.00GHz 919
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-57 913
Intel Core2 Duo T5250 @ 1.50GHz 911
Intel Core2 Duo T5200 @ 1.60GHz 903
AMD E2-3000M APU 901
AMD Turion Dual-Core RM-70 858
Intel Pentium 987 @ 1.50GHz 854
Intel U4100 @ 1.30GHz 848
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-53 840
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-56 839
AMD Athlon X2 Dual-Core QL-60 836
AMD AthlonX2 DualCore QL-60 812
Intel Core Duo T2250 @ 1.73GHz 807
Intel Pentium T2130 @ 1.86GHz 806
AMD E-450 APU 803
Intel Core2 Duo U9400 @ 1.40GHz 798
Intel Pentium Dual T2330 @ 1.60GHz 791
AMD E-350 789
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-42 783
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50 779
Intel Core Duo T2300 @ 1.66GHz 777
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-52 762
AMD Athlon X2 Dual Core L310 753
Intel Pentium Dual T2310 @ 1.46GHz 743
AMD Turion X2 Dual-Core Mobile RM-74 743
AMD Athlon 64 X2 Dual-Core TK-55 739
AMD Athlon II Neo K325 Dual-Core 735
Intel Core Duo T2400 @ 1.83GHz 734
AMD E1-1200 APU 723
AMD Athlon Neo X2 Dual Core L325 712
AMD V140 712
AMD TurionX2 Ultra DualCore Mobile ZM-82 703
Intel Core Duo T2500 @ 2.00GHz 697
Intel Pentium T2060 @ 1.60GHz 668
AMD E-300 APU 657
Intel Pentium T2080 @ 1.73GHz 656
AMD V160 626
AMD Phenom II P820 Triple-Core 621
AMD V120 620
AMD C-60 APU 615
Intel U2500 @ 1.20GHz 568
Intel Pentium M 2.26GHz 565
Intel Pentium M 2.00GHz 514
Intel Celeron 550 @ 2.00GHz 506
AMD Turion 64 Mobile MK-36 500
Intel Pentium M 2.13GHz 498
AMD Athlon 64 3200+ 489
AMD C-50 479
Mobile AMD Sempron 3300+ 467
Mobile AMD Sempron 3600+ 465
AMD Athlon II 160u 464
AMD Turion 64 Mobile MK-38 459
AMD Athlon TF-20 454
Intel Pentium M 1.80GHz 454
AMD Sempron SI-42 452
Mobile AMD Sempron 3500+ 450
AMD AthlonX2 DualCore QL-66 439
AMD Turion 64 Mobile ML-32 431
Mobile AMD Sempron 3000+ 408
Intel Pentium M 1.60GHz 407
Intel Celeron M 520 @ 1.60GHz 405
AMD Sempron 3200+ 397
Intel Celeron M 1.70GHz 393
Intel Pentium M 1.86GHz 392
AMD Athlon Neo MV-40 392
Intel Pentium M 1700MHz 387
Intel Celeron M 420 @ 1.60GHz 383
AMD Sempron SI-40 381
AMD Athlon Dual-Core QL-60 379
AMD C-60 372
Intel Pentium M 1600MHz 361
Intel Pentium M 1.73GHz 344
Intel Celeron 2.93GHz 337
Intel Celeron M 410 @ 1.46GHz 317
Mobile AMD Sempron 3200+ 317

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của banlaptopxachtay.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha