Laptop Dell, Laptop Dell Latitude

Bán Laptop Dell, bán Laptop Dell Latitude

Chuyên bán các dòng Laptop Dell Latitude, Core 2 Duo, Core I5. Model Dell D630 - D830 - E6400 - E6500 - E5500 - E6410 - E6420. Hàng chính hãng Dell, BH 1 tháng - 3 tháng