CPU Laptop cũ

bán CPU cho Laptop, bán CPU Laptop cũ tại HCM

Tồng hợp giá các dòng CPU Laptop cũ, CPU Intel core 2 Duo, Model T9300 - T9400 - T9500 - T9550 - T9600 - T9800 - T9900 - P8600 - P8700 - P9600 - P9700