Ổ cứng SSD 256GB

Ổ cứng SSD 256GB

Chuyên bán ổ cứng SSD 256GB, ổ cứng SSD 256GB Crucial, hàng tháo máy, hàng xách tay nước ngoài về. Bảo hành ổ cứng SSD 256GB từ 3 tháng đến 12 tháng.