Ổ cứng SSD

Ổ cứng SSD

Chuyên bán ổ cứng SSD tháo máy, chính hãng, ổ cứng SSD 128GB, ổ cứng SSD samsung 128GB, ổ cứng SSD 256GB, ổ cứng SSD Samsung 256GB, ổ cứng SSD Intel 256GB.