CPU Laptop

cpu laptop

Chuyên bán CPU Laptop hàng tháo máy, các dòng CPU đỉnh của core 2 Duo, 6MB cache L2: T9300, T9400, T9500, T9600, T9800, T9900. CPU chạy đúng thông số, đúng chất lượng.