Bản Lề Laptop

Bản Lề Laptop

Chuyên bán bản lề các dòng Laptop Dell, HP, Thinkpad Core 2 Duo. T61, T400, R61, E6400, E6500, Hp 6930P, Hp 8510P, D630, D830