Adapter Laptop Chinh Hang

Adapter Laptop Chinh Hang

Chuyên bán Adapter Laptop chính hãng, tháo máy. Bảo đảm đúng thông số, đúng dòng điện, điện áp ra, vào ghi trên nhãn. Có nhiều model Dell, HP, Lenovo/Thinkpad, Acer, Asus, Toshiba, Fujitsu, NEC.