Laptop IBM/Thinkpad Lenovo

Laptop IBM/Thinkpad Lenovo

- Đây là dong Laptop cao cấp của Lenovo Thinkpad. Chạy nhanh, ổn định, đặc biệt có đèn soi bàn phím ban đêm, chạy không nóng nhé. Laptop IBM/Thinkpad đã qua sử dụng.